زمان بندی مسابقه

اسامی برگزیدگان هشتمین دوره مسابقه بزرگ هفت سین پرنیان، ۲۵ فروردین ۹۶ اعلام خواهد شد.

شروع ثبت نام برای شرکت در مسابقه و ارسال آثار: از ۲۵ اسفند ۹۵ تا پایان روز ۱۰ فروردین ۹۶ 

آغاز رای گیری: از ۱۱ فروردین ۹۶ تا ۲۱ فروردین ۹۶  

معرفی برگزیدگان نهایی سفره هفت سین و بخش جنبی مسابقه:  ۲۵ فروردین ۹۶

مراسم اهدا جوایز: اردیبهشت ۹۶ 

حامیان مسابقه بزرگ هفت سین

با سپاس از

مهاجرت به کانادا | مهاجرت به آمریکا | گرین کارت آمریکا | مهاجرت از طریق سرمایه گذاری | مهاجرت نیروی کار | اقامت کانادا | اقامت آمریکا | دانمارک | مهاجرت به دانمارک | تحصیل در کانادا | تحصیل در آمریکا | نرخ ارز | مهاجرت به کانادا | ماهنامه پرنیان