قوانین و شرایط شرکت در مسابقه

پیش از شرکت در مسابقه، شرایط و قوانین را به شکل کامل مطالعه نمایید.

قوانین و شریط عمومی: 

- قلمرو این مسابقه مرزهای فرهنگی زبان پارسی و آیین های ایرانی است، از این رو هر فردی که پارسی زبان و یا ایرانی باشد و یا این آیین را پاس بدارد، می تواند از هر نقطه دنیا در این مسابقه شرکت نماید.

- افراد شرکت کننده باید یک فرد حقیقی باشند و یک نفر با چند نام کاربری اجازه شرکت در مسابقه نخواهد داشت.

- لازم است هر فرد شرکت کننده در مسابقه، ۳ عکس از سفره هفت سین خود از سه زاویه مختلف تهیه و به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال نماید.

- لازم است در هر سفره هفت سین این نوشته باشد؛ "هشتمین دوره مسابقه هفت سین پرنیان"

- نوشته هایی که بعدا با فتوشاپ و یا ادیت تصویر به عکس اضافه شوند، مورد قبول نمی باشد.

- هر فرد شرکت کننده باید با سفره هفت سینی که توسط خود فرد تهیه شده، در مسابقه شرکت نماید و عکس سفره های هفت سین از مکان های عمومی مورد قبول نمی باشد.

- هر فرد می تواند علاوه بر شرکت در بخش اصلی مسابقه در بخش جانبی (هفت سین و محیط زیست) نیز شرکت نماید.

- لازم است، در عکس های ارسالی برای دبیرخانه مسابقه، عکس اصلی برای رای گیری مشخص شده باشد. در غیر اینصورت دبیرخانه به تشخیص خود یک تصویر را برای شرکت در مسابقه انتخاب خواهد نمود.

- عکس سفره هفت سین مربوط به سال گذشته که نمادی از سال های گذشته هم در آن مشاهده شود مورد قبول نمی باشد.

- لازم است کیفیت عکس های ارسالی از کیفیت مطلوب از نظر نور و رنگ برخوردار باشند.

- شرکت کنندگان در بخش جانبی سفره هفت سین (هفت سین و محیط زیست) می توانند از هر ایده ای که حداقل به یک نکته محیط زیستی اشاره کرده باشد، در چیدمان سفره هست سین استفاده کنند.

- هر عکس از سفره هفت سین فقط می تواند در یکی از بخش های مسابقه شرکت داده شود. به طور مثال عکسی که برای بخش جنبی (هفت سین و محیط زیست) ارسال شده در بخش اصلی (سفره هفت سین) امکان شرکت ندارد.

- عکس هایی که به هر نحو شامل موارد خارج از عرف بوده و مخالف قوانین کشور باشد به هیچ عنوان درمسابقه شرکت داده نخواهند شد.

- عکس های ارسالی باید فاقد هرگونه پیام سیاسی باشد و نام و تصویر فرد شرکت کننده نباید در عکس اصلی مشخص باشد.

- جوایز اهدایی تنها به شخص شرکت کننده در مسابقه و با ارائه اصل کارت ملی فرد، اهدا خواهد شد. نفرات برنده ملزم به حضور در مراسم اهدا جوایز در روز و ساعت مشخص شده، می باشند. زمان ومکان هدا جوایز از طریق ایمیل و تماس تلفنی پیشتر اطلاع رسانی خواهد شد. 

 

 

ویژگی های سفره هفت سین برای بخش "هفت سین من"

✅ سه عکس از سه زاویه متفاوت از سفره هفت سین باید تهیه گردد. 

✅ لازم است سفره هفت سین شامل تمام هفت عنصر هفت سین باشد. 

✅ لازم است در سفره هفت سین شما این عبارت بر روی کاغذ یا به هر گونه در جایی که خوانایی داشته باشد نوشته شده باشد:   "هشتمین دوره مسابقه هفت سین پرنیان" 

 

 

ویژگی های سفره هفت سین برای بخش جنبی "هفت سین و محیط زیست" 

✳️ سه عکس از سه زاویه متفاوت از سفره هفت سین خود با موضوع یا ایده محیط زیستی تهیه گردد. 

✳️ لازم است عکس های شرکت کننده در این بخش حتما ارتباط موضوعی با محیط زیست داشته باشند. 

✳️ در عنوان ایمیل ذکر شود "بخش جنبی/ هفت سین و محیط زیست"

✳️ لازم است در سفره هفت سین محیط زیستی شما این عبارت بر روی کاغذ یا به هر گونه در جایی که خوانایی داشته باشد نوشته شده باشد:   "هشتمین دوره مسابقه هفت سین پرنیان"

 

حامیان مسابقه بزرگ هفت سین

با سپاس از

مهاجرت به کانادا | مهاجرت به آمریکا | گرین کارت آمریکا | مهاجرت از طریق سرمایه گذاری | مهاجرت نیروی کار | اقامت کانادا | اقامت آمریکا | دانمارک | مهاجرت به دانمارک | تحصیل در کانادا | تحصیل در آمریکا | نرخ ارز | مهاجرت به کانادا | ماهنامه پرنیان