همه چیز درباره

مسابقه بزرگ هفت سین

ما تلاش خود را کرده ایم و حالا نوبت شما است که هنر و ذوق خود را به نمایش دیدگان همگان، بگذارید و می دانیم هنر آمیخته با مهر شما جبران می کند نقص ها و کمبودهای ما را.
مسابقه بزرگ هفت سین

همه چیز از اسفند ماه سال ۸۸ شروع شد. در اندیشه کاری بودیم برای به رخ کشیدن هویت کهن مان و چه چیزی بهتر از نوروز و هفت سین اش که افزون بر ایرانیان می توانست نشان دهنده همدلی تمامی کسانی باشد که در گستره فرهنگ کهن زبان پارسی روزگار می گذرانند. روزها به سرعت گذشت و حالا دیگر مسابقه مرزها را در نوردیده بود و نه تنها ایرانیان ساکن در هر کجای این جهان خاکی، بلکه هر کس که پارسی سخن می گفت و آموخته بود، می  دانست که می تواند با ما همراه شود.

و اینک در آستانه نوروز نود و پنج هستیم . خرسند از این که هفت سین مان، هفت ساله شده است. تلاش مان را دو چندان کردیم چون با دو چشم خود دیدیم بزرگ شدن و بالیده شدن هر روزه اش را در پناه همراهی شما مهربانان. مهربانانی که در هر کجا که باشند، می بالند به این کهن مرز و بوم و آیین.

امسال دوستان دیگری دست ما را فشردند برای هر چه بهتر برگزار شدن این مسابقه و ما قدردان لطف شان هستیم و باور داریم که هر سال دست های بیشتری برای همراهی یاری مان خواهند کرد.

ما تلاش خود را کرده ایم و حالا نوبت شما است که هنر و ذوق خود را به نمایش دیدگان همگان، بگذارید و می دانیم هنر آمیخته با مهر شما جبران می کند نقص ها و کمبودهای ما را.

پس با ما همراه شوید با شرکت و رای دادن به بهترین ها در مسابقه بزرگ فرامرزی هفت سین پرنیان. 

 

 

حامیان مسابقه بزرگ هفت سین

با سپاس از

مهاجرت به کانادا | مهاجرت به آمریکا | گرین کارت آمریکا | مهاجرت از طریق سرمایه گذاری | مهاجرت نیروی کار | اقامت کانادا | اقامت آمریکا | دانمارک | مهاجرت به دانمارک | تحصیل در کانادا | تحصیل در آمریکا | نرخ ارز | مهاجرت به کانادا | ماهنامه پرنیان